Współpraca z kancelarią

Formę współpracy z kancelarią każdorazowo dostosowujemy do potrzeb klientów. Jesteśmy w tym aspekcie elastyczni, ponieważ rozumiemy, że niektóre zagadnienia wymagają pojedynczych konsultacji, aby wyjaśnić sprawę pod kątem merytorycznym, a inne kilku konsultacji w stosownych odstępach czasu. Oferujemy również możliwość współpracy w formie abonamentu, obsługi jednorazowej oraz zastępstwa procesowego.

Formę i sposób współpracy z kancelarią każdorazowo dostosowujemy do potrzeb klienta. Jesteśmy w tym aspekcie elastyczni, ponieważ rozumiemy, że niektóre zagadnienia wymagają udzielenia jednorazowej porady prawnej, aby wyjaśnić sprawę pod kątem merytorycznym i aby odpowiedzieć na kwestie, które dla klienta są najważniejsze. Rozumiemy także, że inne sprawy wymagają kilku konsultacji w stosownych odstępach czasu, reprezentacji przed sądami lub innymi organami, a czasem stałej obsługi prawnej i szybkiej reakcji na pojawiające się problemy. Oferujemy możliwość współpracy w formie obsługi jednorazowej, w formie stałej obsługi prawnej (abonament) oraz zastępstwa procesowego.

Stała współpraca z kancelarią

W ramach stałej współpracy z Kancelarią oferujemy abonament, który jest płatny w formie miesięcznego ryczałtu. W ramach tej usługi Klient otrzymuje dostęp do hot–line, czyli możliwości skorzystania z szybkiej konsultacji telefonicznej w razie potrzeby. Zapewniamy także spotkania z prawnikiem w kancelarii lub poza jej siedzibą, jeśli wymaga tego sytuacja. W ramach stałej współpracy abonent otrzymuje również usługę zastępstwa procesowego przed sądami i organami administracyjnymi oraz działania o charakterze windykacyjnym podejmowane w jego imieniu.

Obsługa jednorazowa

Drugą formą obsługi jest obsługa jednorazowa polegająca na zastępstwie procesowym, asyście prawnej. W tym wypadku cena usługi jest liczona według stawek umownych — godzinowej lub dziennej. Szczegóły są ustalane przed podjęciem współpracy, na podstawie dostępnych informacji.

Zastępstwo procesowe

Trzecia forma to zastępstwo procesowe przed sądami wszelkich instancji i organami administracyjnymi. Usługa jest płatna według obowiązujących stawek.

Sporządzanie dokumentów, doradztwo

Poza wyżej wymienionymi formami współpracy udzielamy także konsultacji i porad dotyczących konkretnych zagadnień z naszych specjalizacji. Analizujemy kazusy na podstawie przedstawionego stanu faktycznego oraz dokumentów okazanych nam przez klienta. Gwarantujemy przy tym pełen profesjonalizm i dyskrecję, które wynikają z doświadczenia oraz etyki zawodowej. Sporządzamy opinie prawne, przygotowujemy pozwy, a także zajmujemy się analizą już gotowych rozwiązań. Podejmujemy się pracy w ramach różnego rodzaju spraw, w tym także tych o wysokim stopniu zawiłości. Angażujemy się też we współpracę na etapie już toczącego się postępowania, zapoznając się od razu wnikliwe z podjętymi wcześniej czynnościami oraz ich skutkami.

Kancelaria Prawnicza "KaNet-Lex"

ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
+48 32 204 27 51 lub +48 601 554 566
biuro@kanet-lex.com.pl