Kancelaria Prawnicza KaNet-Lex w Katowicach, zapraszamy do skorzystania z naszych usług: adwokat, radca prawny, prawo pracy, audyty, prawo cywilne, sprawy windykacyjne

Kancelaria Prawniczna
KaNet-Lex
+48 32 204 27 51
+48 601 554 566

co nas wyróżnia?

Kancelaria łączącą w sobie
tradycję i nowoczesność.

Współpraca

Jedną z form tzw. obsługi Klienta jest obsługa prawna prowadzona w oparciu o stałą współpracę, płatną w postaci miesięcznego ryczałtu.

W ramach tej usługi Klient otrzymuje usługę hot – line oraz stosownie do zgłoszonych potrzeb wizyty prawnika z naszej Kancelarii. W ramach tego pakietu Klient otrzymuje również usługę zastępstwa procesowego przed Sądami i organami administracyjnymi oraz działania w charakterze windykacyjnym.

Drugą formą obsługi jest obsługa jednorazowa polegająca na zastępstwie procesowym, asyście prawnej – płatna według stawek umownych godzinowej lub dziennej.

Trzecia forma to zastępstwo procesowe przed sądami wszelkich instancji i organami administracyjnymi płatne według obowiązujących stawek.

Sporządzanie opinii prawnych, w tym w szczególności w ramach specjalizacji.

Kancelaria Prawnicza "KaNet-Lex"

ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
+48 32 204 27 51 lub +48 601 554 566
biuro@kanet-lex.com.pl