Doradztwo prawne Katowice

Oferujemy doradztwo prawne Katowice. Specjalizujemy się w takich dziedzinach jak m.in. prawo pracy, karne, cywilne, gospodarcze. Udzielamy porad prawnych dotyczących wskazanych kazusów, ale także zajmujemy się kompleksowo prowadzeniem toczącego się postępowania. Współpracujemy z osobami fizycznymi i prawnymi. Udzielamy merytorycznego wsparcia przedsiębiorcom, właścicielom spółek i członkom zarządów. Angażujemy się w sprawy o różnym stopniu zawiłości, prowadząc je od początku, a także dołączając do już toczącego się postępowania. Posługujemy się biegle językiem prawniczym po polsku, angielsku, niemiecku.

Doradztwo prawne — zakres świadczonych usług

W ramach doradztwa prawnego oferujemy m.in.:

  • wyjaśnienie zagadnień prawnych związanych z konkretną sprawą,
  • przekazanie informacji dotyczących zagadnienia prawnego, a także skutków, jakie podjęte działania wywrą w sferze prawnej,
  • prowadzenie postępowań dotyczących odszkodowań — kancelaria od prawa cywilnego specjalizuje się w odszkodowaniach za zniszczenie mienia lub za wypadki komunikacyjne,
  • informowanie klientów o tym, jakie mogą podjąć działania, aby rozwiązać problem lub złagodzić jego skutki,
  • analizę już przygotowanych dokumentów — opiniujemy je pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, a także tego, czy odzwierciedlają faktyczną wolę sporządzających,
  • sporządzenie dokumentów — przygotowujemy umowy, wnioski, akty oskarżenia, pozwy, odwołania, apelacje i inne,
  • reprezentację interesów stron przed sądami powszechnymi — m.in. sądami I, II instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

Do każdej sprawy podchodzimy w indywidualny sposób, mając na uwadze dobro klientów, aktualnie obowiązujące przepisy prawa, a także legalność podejmowanych działań. Nasze usługi dotyczą analizy, interpretacji przepisów i doktryny. Nie obejmują jedynie postępowań sądowych, ale także próby polubownego rozwiązania sporów, co znacznie skraca czas trwania konfliktów i pozwala ograniczyć wynikające z nich koszty.

Kancelaria Prawnicza "KaNet-Lex"

ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
+48 32 204 27 51 lub +48 601 554 566
biuro@kanet-lex.com.pl