Adwokat prawo pracy – Katowice

Adwokat prawo pracy – Katowice — świadczymy usługi związane z prawem pracy. Obsługujemy w tym zakresie zarówno pracowników, jak i pracodawców, ale doradzamy także osobom zarządzającym zasobami ludzkimi, kadrami, menadżerom. Rozwiązujemy bieżące problemy prawne, polegające m.in. na kształtowaniu stosunków pracy czy interpretacji konkretnych przepisów. Pomagamy w zrozumieniu istoty realizacji obowiązków wynikających ze złożenia oświadczeń woli dotyczących świadczenia pracy na rzecz wybranego podmiotu bądź zatrudnienia pracownika.

Wspieramy klientów zarówno w polubownym rozwiązaniu konfliktów, jak i we wstąpieniu na drogę sądową. W ramach doradztwa prawnego pomagamy zdecydować, jakie kroki najlepiej podjąć w zaistniałej sytuacji. Na każdym etapie działania czy toczącego się postępowania informujemy klientów o skutkach podejmowania konkretnych decyzji, wyjaśniamy pojawiające się zagadnienia i instruujemy, jakie narzędzia zastosować w związku z aktualną sytuacją.

Zakres świadczonych usług — adwokat prawo pracy Katowice

Jako specjaliści z zakresu prawa pracy zajmujemy się m.in.:

  • reprezentacją interesów stron w mediacjach, negocjacjach i postępowaniach sądowych,
  • przygotowaniem, opiniowaniem umów, a także sporządzaniem aneksów do ich treści,
  • opracowaniem kontraktów menadżerskich, treści uchwał odpowiednich organów,
  • tworzeniem regulaminów wewnętrznych, umów związanych z zakazem konkurencji,
  • doradztwem w zakresie spraw związanych z nadużyciami pracodawców, niedopełnieniem obowiązków przez pracowników,
  • postępowaniami sądowymi dotyczącymi mobbingu.

Koordynujemy postępowania w sprawie przywrócenia do pracy, odszkodowań czy zapłaty należnego wynagrodzenia. Pomagamy interpretować obowiązujące przepisy, przedstawiamy doktrynę. Współpracujemy z pracownikami, grupami pokrzywdzonych i zatrudniającymi.

Kancelaria Prawnicza "KaNet-Lex"

ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
+48 32 204 27 51 lub +48 601 554 566
biuro@kanet-lex.com.pl