Adwokat sprawy karne Katowice

Adwokat sprawy karne – Katowice — reprezentujemy klientów w sprawach karnych. W ramach naszej działalności udzielamy wsparcia prawnego głównie oskarżycielom posiłkowym, osobom pokrzywdzonym, w tym również prowadzenia spraw z zakresu odszkodowań w postępowaniu karnym.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, mając na uwadze rodzaj toczącego się postępowania, kwalifikację czynu zabronionego oraz indywidualną sytuację klienta. Udzielamy wsparcia już na etapie postępowania przygotowawczego, a także reprezentujemy interesy klientów przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Uczestniczymy także w postępowaniach kasacyjnych i wykonawczych. Nasze działania dotyczą czynów mających znamiona przestępstwa lub wykroczenia.

Adwokat sprawy karne — zakres naszej działalności

Jako karniści zajmujemy się m.in.:

  • udzielaniem indywidualnych porad — te mogą dotyczyć m.in. zagadnień dotyczących prawa karnego i gospodarczego, ponieważ działamy także jako prawnicy od prawa gospodarczego,
  • reprezentacją pokrzywdzonych,
  • reprezentacją oskarżycieli posiłkowych,
  • uzyskaniem odszkodowania za niesłuszne skazanie,
  • sporządzaniem niezbędnych dokumentów — apelacji, zażaleń, sprzeciwów od wyroków nakazowych,
  • prowadzeniem spraw związanych z wypadkami komunikacyjnymi,
  • przygotowaniem prywatnego oraz subsydiarnego aktu oskarżenia.

Na każdym etapie działania tłumaczymy klientom zawiłości dotyczące prowadzonego postępowania, podejmowanych kroków. Konsultujemy z nimi poszczególne decyzje, a także informujemy na temat skutków, jakie one wywrą w sferze prawnej.

Prowadzimy sprawy o różnym stopniu zawiłości. Podejmujemy się także działań w ramach już toczącego się postępowania. Do każdej sprawy podchodzimy z należytą starannością oraz dyskrecją.

Kancelaria Prawnicza "KaNet-Lex"

ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
+48 32 204 27 51 lub +48 601 554 566
biuro@kanet-lex.com.pl