Prawnik prawo gospodarcze – Katowice

Zatrudniamy pracowników, którzy działają jako prawnik – prawo gospodarcze. Katowice to główny obszar naszego działania, ale prowadzimy również sprawy na odległość z wykorzystaniem środków porozumiewania się zdalnie, o ile to możliwe i konieczne. Ta dziedzina prawa reguluje sposób funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a także stosunki wynikające z ich aktywności. Nasze działania dotyczą interpretacji przepisów, porad prawnych, a także sporządzania dokumentów związanych ze stosunkami na linii państwo – podmioty gospodarcze, a także pomiędzy firmami działającymi zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej. Reprezentujemy interesy małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

Prawnik prawo gospodarcze — zakres świadczonych usług

Zajmujemy się m.in.:

  • prowadzeniem postępowań dotyczących koncesji, zezwoleń, które są wymagane do prowadzenia określonego rodzaju działalności,
  • obsługą prawną firm — udzielamy jednorazowych porad, np. jako radcowie prawni od prawa pracy, a także nawiązujemy stałe współprace z podmiotami gospodarczymi,
  • doradztwem w zakresie stosunków między pracodawcą a pracownikiem, a także w związku z nieuczciwą konkurencją,
  • obsługą posiedzeń zarządów, zgromadzeń akcjonariuszy, wspólników,
  • sporządzaniem opinii, umów, analiz prawnych,
  • nadzorowaniem procesu zakładania, likwidowania spółek, a także kontrolą ich bieżącej działalności,
  • udziałem w negocjacjach biznesowych,
  • reprezentacją interesów klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych,
  • procedurami likwidacji, sprzedaży przedsiębiorstwa.

Wyjaśniamy poszczególne zagadnienia, a także informujemy, jakie skutki w sferze prawnej i gospodarczej wywrą konkretne działania. Na bieżąco analizujemy zmiany zachodzące w przepisach, aby poprzez aktualną wiedzę umożliwiać przedsiębiorcom dbanie o przejrzystość firmy w sferze prawnej.

Kancelaria Prawnicza "KaNet-Lex"

ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
+48 32 204 27 51 lub +48 601 554 566
biuro@kanet-lex.com.pl