Postępowanie upadłościowe Katowice

Prowadzimy postępowanie upadłościowe – Katowice dotyczące zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsumentów. Podejmujemy się spraw o różnym stopniu zawiłości, a także włączamy się w już toczące się procesy. Reprezentujemy zarówno interesy wierzycieli, jak i samego dłużnika. Pomagamy chronić interesy klientów oraz zadbać o ich klarowną sytuację finansową. Doświadczenie zawodowe i wnikliwa znajomość przepisów prawa pozwalają reagować w kryzysowych sytuacjach, aby zabezpieczać interesy wierzycieli, a także chronić dłużników przed nadużyciami.

Postępowanie upadłościowe w przypadku przedsiębiorstw ma na celu maksymalne zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Z kolei w przypadku upadłości konsumenckiej podejmowane działania zmierzają do całkowitego oddłużenia osoby, która stała się niewypłacalna.

Zakres usług — postępowanie upadłościowe

W ramach postępowania upadłościowego oferujemy m.in.:

  • porady prawne — usługa dotyczy zarówno upadłości konsumentów, jak i przedsiębiorstw,
  • zaplanowanie procesu restrukturyzacyjnego,
  • nadzór nad czynnościami podejmowanymi w ramach toczących się postępowań, w tym m.in. nadzór nad postępowaniem w funkcjonującym systemie teleinformatycznym,
  • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach, w których biorą udział strony postępowania.

Na każdym etapie działania wyjaśniamy klientom zagadnienia z zakresu podejmowanych czynności. Informujemy o ich skutkach, a także przedstawiamy narzędzia prawne, które można zastosować w wybranej sytuacji. Do każdej sprawy podchodzimy z dyskrecją i rzetelnością.

Kancelaria Prawnicza "KaNet-Lex"

ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
+48 32 204 27 51 lub +48 601 554 566
biuro@kanet-lex.com.pl