Kancelaria prawo cywilne – Katowice

Kancelaria prawo cywilne – Katowice specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podmiotów prawa prywatnego, czyli osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi. Samo prawo cywilne swoim zasięgiem obejmuje zarówno stosunki majątkowe, jak i niemajątkowe.

W ramach działalności zajmujemy się m.in.:

  • prawem nieruchomości — kwestiami dotyczącymi uregulowania stanu prawnego, sprzedaży, nabycia,
  • prawem spadkowym — reprezentowaniem interesów spadkobierców w ramach toczących się postępowań.

Nasze działania są oparte na aktualnych przepisach. Stale zapoznajemy się ze zmianami zachodzącymi w sferze prawnej, aby udzielać porad i podejmować czynności materialnych, które umożliwią złagodzenie problemów klientów, rozwiązanie powstałych sporów oraz podjęcie kroków, których celem będzie legalne osiągnięcie zamierzonego skutku.

Kancelaria prawo cywilne — zakres świadczonych usług

Zajmujemy się m.in.:

  • dochodzeniem odszkodowań — prowadzimy w tym zakresie negocjacje, reprezentujemy interesy stron przed sądem,
  • doradztwem w zakresie podejmowanych działań — wyjaśniamy skomplikowane zagadnienia, informujemy o tym, jakie skutki w sferze prawnej wywierają konkretne działania,
  • sporządzaniem i opiniowaniem umów, opinii prawnych — również tych związanych z działalnością radcy prawnego od prawa pracy
  • prowadzeniem postępowań dotyczących zniesienia współwłasności, windykacji należności oraz innych.
  • prowadzeniem spraw rozwodowych, podziałem majątku wspólnego, sprawami alimentacyjnymi małżonków oraz dzieci.

Każdą poradę rozpoczynamy od wnikliwej analizy problemu, a także zrozumienia potrzeb i oczekiwań klientów. Dzięki temu możemy doradzić działania, które będą zmierzały do ich zaspokojenia.

Kancelaria Prawnicza "KaNet-Lex"

ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
+48 32 204 27 51 lub +48 601 554 566
biuro@kanet-lex.com.pl