Obsługa prawna spółek handlowych Katowice

Obsługa prawna spółek Katowice to usługa mająca dwojaki charakter — świadczymy jednorazowe porady dotyczące konkretnych zagadnień, a także udzielamy kompleksowego wsparcia w związku z prowadzoną działalnością. Obejmujemy opieką już istniejące podmioty gospodarcze, ale towarzyszymy również klientom w procesie zakładania, przekształcania czy likwidacji spółek. Zakres podejmowanych działań oraz ich charakter jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb konkretnych podmiotów.

Obsługujemy następujące rodzaje spółek osobowych i kapitałowych:
• partnerskie,
• komandytowe,
• komandytowo-akcyjne,
• jawne,
• akcyjne,
• proste spółki akcyjne,
• z ograniczoną odpowiedzialnością.

Budujemy z klientami relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i dobrej komunikacji. W przypadku stałej współpracy zapewniamy niezwłoczne podejmowanie interwencji w powierzonych nam sprawach, a także wprowadzanie zmian zachodzących w przepisach prawa w struktury konkretnego bytu prawnego.

Zakres obsługi prawnej spółek

Obsługa prawna spółek obejmuje:
• zakładanie spółek i merytoryczne wsparcie w wyborze konkretnego rodzaju aktywności gospodarczej,
• bieżącą obsługę prawną,
• przygotowanie umów gospodarczych, kontraktów, analiz i opinii prawnych, aktów wewnętrznych regulujących działanie podmiotu,
• uczestnictwo w procesie likwidacji bądź przekształcenia spółki, a także w postępowaniu upadłościowym,
• reprezentowanie interesów klientów przed sądem, a także na zgromadzeniach wspólników czy akcjonariuszy,
• doradztwo w pracach Zarządu, Rady Nadzorczej, uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej, zgromadzeniach wspólników kontrolę zmian kapitałowych w spółce,
• jednorazowe porady prawne dotyczące konkretnych zagadnień.

Z uwagą śledzimy zmiany zachodzące w przepisach prawa, aby nasi klienci zawsze byli na bieżąco i mieli świadomość praw oraz obowiązków, które ich dotyczą.

Kancelaria Prawnicza "KaNet-Lex"

ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
+48 32 204 27 51 lub +48 601 554 566
biuro@kanet-lex.com.pl