Obsługa prawna osób fizycznych Katowice

Obsługa prawna osób fizycznych – Katowice — zajmujemy się udzielaniem porad oraz sporządzaniem ekspertyz prawnych dla osób fizycznych. Specjalizujemy się przede wszystkim w sprawach cywilnych, karnych, a także w prawie pracy oraz prawie gospodarczym. Pomagamy klientom w procesie regulacji stanów prawnych nieruchomości. Dostosowujemy zakres działań do konkretnych potrzeb. Konsultacje mogą mieć jednorazowy charakter lub obejmować nadzór nad określoną sprawą oraz toczącym się w jej ramach postępowaniem. Angażujemy się w kazusy o różnym stopniu zawiłości, uwzględniając również te zagadnienia, z którymi klienci zmagają się od wielu lat.

Zakres obsługi prawnej osób fizycznych

Obsługa prawna osób fizycznych obejmuje m.in.:

  • udzielanie porad dotyczących konkretnego zagadnienia z zakresu obrotu nieruchomościami, prawa pracy, prawa karnego i innych dziedzin prawa,
  • sporządzaniem pism, odpowiedzi na pisma, pozwów, treści umów,
  • reprezentację interesów klientów przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej w związku z postępowaniami dotyczącymi np. nieruchomości, zadośćuczynienia, odszkodowania,
  • przygotowanie pism dotyczących wezwania do zaprzestania naruszania dóbr osobistych,
  • reprezentowanie stron w postępowaniach i negocjacjach dotyczących rozwodu lub podziału majątku,
  • pomoc prawną w związku z zakupem, sprzedażą lub zamianą nieruchomości,
  • analizę umów, kontraktów menadżerskich.

Do każdej sprawy podchodzimy w indywidualny i elastyczny sposób, dostosowując zakres działań oraz ich charakter do Twoich potrzeb. Kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa, etyką zawodową oraz dobrem klientów, którzy darzą nas zaufaniem.

Kancelaria Prawnicza "KaNet-Lex"

ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
+48 32 204 27 51 lub +48 601 554 566
biuro@kanet-lex.com.pl